Verantwoordelijkheid

Ondernemingsverantwoordelijkheid bij Knorr-Bremse

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid vormen belangrijke pijlers van een maatschappij. Deze worden ook steeds belangrijker bij een moderne bedrijfsvoering. Onderwerpen zoals schaarste van energie- en resources, klimaatveranderingen en verhevigde concurrentie zijn tegenwoordig rechtstreeks van invloed op de bedrijfsactiviteiten en toekomstvisies van ondernemingen. Ook Knorr-Bremse neemt zijn ondernemingsverantwoordelijkheid en integreert het duurzaamheidsconcept binnen zijn bedrijfsstrategie.

Op de Knorr-Bremse Group pagina's nodigen wij u uit uzelf een beeld te vormen van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Knorr-Bremse Group Corporate Responsibility

Downloads & diensten

Share